Портал Дніпроперовської обласної бібліотеки для дітей

 

Нормативно-правові документи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

№ 1/9-188 від 09 квітня 2015 року

державних адміністрацій,

Інститутам післядипломної педагогічної освіти,

навчальним закладам

 

Щодо заходів з відзначення у 2015 роцідо відзначення у загальноосвітніх навчальних закладах Дня пам’яті та примирення та 70-ї річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

 • Мета проведення заходів у загальноосвітніх  і професійно-технічних навчальних закладах;
 • Перелік художніх і документальних фільмів, присвячених Другій світовій війні;
 • Корисні інтернет-посилання;
 • висловити повагу усім борцям проти нацизму;
 • утвердити спадкоємності традицій воїнів – переможців нацизму та нинішніх захисників Вітчизни, консолідувати суспільство навколо ідеї захисту України.

Указом в Україні встановлюється8 травняприменшення ролі наших співвітчизників у війні;

 • спробу реабілітації  злочинів комуністичного режиму.

Якщо звернутися до досвіду відзначення дат 8 і 9 травня у деяких країнах світу, то назви свят говорять самі за себе: у Великій Британії та країнах Співдружності – "День Перемоги в Європі" (7 травня); у Вірменії – "День Миру"; у Норвегії – "День визволення"; у Словаччині – "День перемоги над нацизмом"; у США – "День Пам’яті" (кінець травня); у Франції – "День Перемоги"; у Чехії – "Національний День".

22 листопада 2004 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Резолюцію №A/RES/59/26, в якій проголосила 8 і 9 травня, присвячених Дню пам’яті та примирення, у ракурсі подій минувшини й сьогодення:

 • звернути увагу на участь українців у арміях та військових формувань інших країни
  • Екскурсія.
  • Історична реконструкція.
  • Зустріч двох поколінь: воїни Другої світової війни та АТО в Україні: "Одна родина у двох війнах".
  • Шкільні приміщення (актова зала, клас тощо).
  • Могили невідомих воїнів.
  • <span times="" new="" roman'"Місця="" проведення="" визначних="" боїв.="" span="" li="" class="Justified" краєзнавчо-пошукових="" експедиції.="" ulp="" awml:="" Прийоми="" роботиspan="" roman'"=""> з визначеними формами проведення заходу:

   Розповідь вчителя (має бути інформаційна, емоційна, ціннісно-патріотична насиченість матеріалу).

   Залучення фото-, аудіо-, відеоматеріалів, використання мап, відповідних і доречних художніх творів, листів учасників бойових дій з метою створення емоційного фону, більш яскравого та чіткого засвоєння матеріалу, особистісного сприйняття й “проживання” болі війни.

   Залучення до заходів воїнів Другої світової війни, учасників АТО.

   Організація конкурсу малюнків і творчих робіт "Життя заради України: нам є чим пишатися (1939–1945)".

   Підготовка й організація історичної реконструкції (відтворення певної події війни у реальному часі, яка передбачає кілька етапів, зокрема: вибір власне події, території проведення, безпосередніх учасників, костюмів, декорацій тощо).

   Підготовка учнями презентацій в електронному форматі з цієї проблематики.

   Підготовка й організація краєзнавчо-пошукової експедиції (пошуки могил невідомих воїнів, історично-пошукова робота зі збору усної історії у свідків війни).

   Орієнтовна тематика заходів

   Підкреслюючи, що заходи, присвячені Дню пам’яті та примирення, у 2015 році в загальноосвітніх навчальних закладах проходитимуть під гаслом"Прагнення до свободи вчора, патріотизм і нездоланність сьогодні – гідна Україна завтра".

  • "Мужність і відвага крізь покоління".
  • "Український патріотизм проти тоталітарних систем".
  • * Фільми, рекомендовані для перегляду учнями 10–11 класів

    

   Творчість українських письменників і поетів, яка розкриває події та наслідки війни

   У проведенні заходів, присвячених Дню пам’яті та примирення,  можуть застосовуватися фрагменти творів, щоб увести учнів в історичну обстановку, відтворити колорит епохи, передати атмосферу війни, надати картинний або портретний опис. Використання яскраво забарвлених розповідей про події минулого, що мають приховані суб’єктивні смисли, в невимушеній формі підвищують емоційне сприйняття школярами матеріалу, підсилюють його виховний вплив, сприяють формуванню особистісно-ціннісного ставлення до історичної події.

   Для надання заходу "живого" акценту пропонуємо, наприклад, за період кінець 30-х – середина 40-х рр. ХХ ст. використовувати уривки з роману І. Багряного "Людина біжить над прірвою", "Огненне коло", П. Загребельного "Дума про невмирущого", Р. Іваничука "Вогняні стовпи". Віра в силу українського народу була основною темою творчості О. Гончара. Не слід забувати й про те, що самобутній яскравий письменник і кінорежисер О. Довженко у роки війни фактично народився як прозаїк і публіцист. Його оповідання на воєнну тему ("Ніч перед боєм", "Стій, смерть, зупинись!", "Відступник", "На колючому дроті") яскраво доносять до читача ті буремні події.

   1. Андрусяк М. Брати грому. Художньо-документальна повість / Михайло Андрусяк – Коломия : Видавничо-поліграфічне товариство "Вік", 2005. – 829 с.

   2. Астафьев В. Прокляты и убиты / Виктор Астафьев // Собр. cоч. в  15 т. –  Том 10. – Красноярск : Офсет, 1997.

   3. Багряний І. Огненне коло / Іван Багряний. – Х.: Фоліо, 2009. – 443 с.

   4. Багряний І. Людина біжить над прірвою: для ст. шк. віку / Іван Багряний – К. : Школа, 2009. – 320с.

   5. Гончар О. Катарсис / Олесь Гончар – К.: Український Світ, 2000. – 136 с.

   6. Гончар О. Людина і зброя / Олесь Гончар // Гончар О. Вибрані твори. У 4-х т. – К.: Сакцент Плюс, 2005. – Т. 3. – 320 с.

   7. Гончар О. Прапороносці / Олесь Гончар // Гончар О. Вибрані твори. У 4-х т. – К.: Сакцент Плюс, 2005. – Т. 4. – 416 с.

   8. Гуменна Д. Хрещатий Яр (Київ 1941 – 1943): роман-хроніка / Докія Гуменна. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2001. – 408 с.

   9. Довженко О. Відступник / Олександр Довженко // Довженко О. Кіноповісті. оповідання. – К: Наукова думка, 1986. – С. 571–575.

   10. Довженко О. На колючому дроті / Олександр Довженко // Довженко О. Кіноповісті. оповідання. – К: Наукова думка, 1986.

   11. Довженко О. Ніч перед боєм / Олександр Довженко // Довженко О. Кіноповісті. оповідання. – К: Наукова думка, 1986. – С. 562–570.

   12. Довженко О. Стій, смерть, зупинись! / Олександр Довженко // Довженко О. Кіноповісті. оповідання. – К: Наукова думка, 1986. – 578 c.

   13. Довженко О. Україна в огні: кіноповість / Олександр Довженко. – К: Видавництво “Україна”, 2004. – 144 с.

   14. Довженко О. Щоденник (1941-1956) / Олександр Довженко // Довженко О. Зачарована Десна: кіноповість; Україна в огні: кіноповість; Щоденник (1941-1956) / О. Довженко. – К.: Веселка, 1995. – 576 с.

   15. Довженко О. Щоденникові записи, 1939-1956 = Дневниковые записи, 1939-1956 / О. П. Довженко. – Харків: Фоліо, 2013. – 879 с.

   16. Загребельний П. Дума про невмирущого / Павло Загребельний. – Х.: Фоліо, 2003. – 398 с.

   17. Загребельний П. Європа 45 / Павло Загребельний. – Х.: Фоліо, 2003. – 608 с.

   18. Іваничук Р. Вогняні стовпи / Роман Іваничук – Харків: Фоліо, 2011. – 507 с.

   19. Міщенко Д.О. Батальйон необмундированих: повість / Дмитро Міщенко – К.: Молодь, 1995. – 80 с.

   20. Самчук У. На білому коні. На коні вороному / Улас Самчук. – К.: Українська прес-група, 2012. – (Бібліотека газети “День”. Серія “Бронебійна публіцистика”).

   21. Самчук У. П’ять по дванадцятій. Записки на бігу / Улас Самчук. – Буенос-Айрес: Видавництво Миколи Денисюка, 1954. – Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/memuari/382-samchuk-u-p-yat-po-dvanadtsyatiy/

   22. Самчук У. Чого не гоїть огонь / Улас Самчук. – К.: МАУП, 2008. – (Бібліотека української героїки).

   Добірка українських пісень про мужність, патріотизм українців і трагедію війни

   Головна мета використання пісень – емоційне забарвлення цілісного сприйняття інформації, створення відповідної атмосфери заходу, патріотичне виховання учнів. Нижченаведені пісні рекомендовані до використання під час організації заходу, присвяченого відзначенню Дня пам’яті і примирення, однак їх кількість не є обмеженою. Застосовувати музичні твори можна як у вигляді цілісного оформлення, так і фрагментарно (під час монтування слайд-шоу, на початку та в кінці уроку/заходу, як музичне супроводження розповіді або вистави тощо).

   Повстанські пісні:

   1. "Балада про повстанця" (сл. Є. Лещук);

   2. "Гей, готуйте, хлопці, зброю" (автори слів і музики не відомі);

   3. "Збудись, Україно!" (автори слів і музики не відомі);

   4. "Ой, під гаєм" (автори слів і музики не відомі);

   5. "Ой, у лузі червона калина" (автори слів і музики не відомі);

   6. "Що то за прапор лопотить?" (автори слів і музики не відомі);

   7. "40 повстанців" (автори слів і музики не відомі);

   Пісні про мужність та героїзм українців:

   8. "Буде нам з тобою що згадати" (автори невідомі);

   9. "Йшли селом партизани" (народна пісня);

   10. "Коли ми вмирали" (народна пісня);

   11. "Лента за лентою" (сл. М. Сороколіта, муз. В. Заставний);

   12. "Нас весна не там зустріла" (народна пісня);

   13. "Наші партизани" – музичний проект Т. Чубая та А. Кузьменка;

   14. "Не кажучи нікому" (О. Положинський);

   15. "У сні не воюють солдати" (А. Малишко, П. Майборода);

   16. "Чорними хмарами вкрита руїна" (народна пісня);

   17. "Шлях на Берлін" (сл. В. Мельник, муз. О. Бурміцький).

   Пісні, які передають трагедію війни, тугу близьких за загиблими:

   18. "Вічний вогонь" (сл. В. Крищенко, муз. О. Білозір);

   19. "Зірвалася хуртовина" (муз. В. Витвицький);

   20. "Їхав стрілець на війноньку" (народна пісня);

   21. "Солдатські матері" (сл. М. Боліцька, муз. В. Дунець);

   22. "Мальви" (сл. Б. Гура, муз. В. Іваюк);

   23. "Над Дніпром нерівний бій" (О. Кіндрачук);

   24. "Степом" (сл. М. Негода, муз. А. Пашкевич).

   Корисні інтернет-посилання:

   1. Від Дніпра до Ельби. Чотири Українських фронти [Електронний ресурс] // Історична правда. – 2014. – 09.05. – Режим доступу до журн: